மலையகம்

தீயில் எரிந்தது அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கை

மத்திய மாகாண சபையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பு செயற்பாட்டுக் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டுள்ளது.மத்திய மாகாண சபையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் உறுப்பினர் நிமல் பிரேமவன்சவேவினால் இவ்வாறு அரசியலமைப்பு செயற்பாட்டு குழுவின் இடைக்கால அறிக்கையை தீயிட்டுக் கொளுத்தப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button