சமூகம்

தெடரும் சீரற்ற காலநிலை, நெடுஞ்சாலை சாரதிகளுக்கு எச்சரிக்கை !

நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளை பயன்படுத்தும் சாரதிகள் அவதானமாக வாகனத்தை செலுத்துமாறு அதிவேக நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பு மற்றும் திட்ட இயக்குனர் எஸ்.ஓப்பநாயக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மணிக்கு 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வாகனங்களை செலுத்துமாறு அவர் சாரதிகளிடம் கோரியுள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button