...
செய்திகள்

தேசிய விலங்கியல் பூங்கா திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் இஷினி விக்ரமசிங்க பதவி விலகினார்.

தேசிய விலங்கியல் பூங்கா திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் இஷினி விக்ரமசிங்க பதவி விலகவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

பணிப்பாளர் நாயகம் தமது பதவி விலகல் கடிதத்தை தன்னிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக, வனஜீவராசிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் விமலவீர திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen