செய்திகள்

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு புதிய ஆணையாளர்.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு புதிய ஆணையாளராக சமன் பி .ரத்னஹேக்க நியமிக்கப்படவுள்ளார்.

அரசியலமைப்பு சபை இதற்கான அனுமதியை வழங்கியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download