...
செய்திகள்

தேவையான உரத்தை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கை

தேயிலைச் செய்கைக்குத் தேவையான உரத்தை இறக்குமதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள தாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன தெரிவித்துள்ளார்.
பாராளுமன்றத்தில் இன்று (20) எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் போதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
இரசாயன உரம் இன்மையால் தேயிலை விவசாயிகள் எதிர்நோக்கும் சிரமங்கள் குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல கேட்டறிந்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen