செய்திகள்

தொழிநுட்ப மற்றும் தொழிற்கல்வி பற்றிய தேசிய கொள்கைப் பிரகடனம் ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு…

தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவின் தொழிநுட்ப மற்றும் தொழிற்கல்வி பற்றிய தேசிய கொள்கை பிரகடனம் இன்று (03) முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் டப்ளியு.ஐ.சிறிவீர அக்கொள்கை பிரகடனத்தினை ஜனாதிபதி அவர்களிடம் கையளித்ததோடு, அதன் உப தலைவர் (கொள்கைகள்) கலாநிதி பி.வி. குணவர்தன, உப தலைவர் (திட்டமிடல்) கலாநிதி பீ.ஏ.பியசிறி மற்றும் மூன்றாம் நிலை தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் தயந்த விஜேசேகர உள்ளிட்டோர். இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

Related Articles

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com