தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஜனவரி முதல் நாளாந்தம் 1000 /-சம்பள அதிகரிப்பு என்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ தனது சமூக வலைதலத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.

தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஜனவரி முதல் நாளாந்தம் 1000 /-சம்பள அதிகரிப்பு என்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ தனது சமூக வலைதலத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.

uthavum karangal

தொடர்புடைய செய்திகள்