...
சினிமாசெய்திகள்

நடிகர் காமினி அம்பலாங்கொட காலமானார்

நடிகர் காமினி அம்பலாங்கொட காலமானதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

நீண்ட நாட்களாக சுகவீனமுற்றிருந்த அவர் தனது இல்லத்தில் காலமானதாக உறவினர்கள் தெரிவித்தனர்.

அவர் தனது 66 வயதில் அவர் காலமாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen