...
செய்திகள்

நனோ நைட்ரஜன் திரவ உரத்தை அதிகமாக இறக்குமதி செய்யஅமைச்சரவை அனுமதி

நனோ நைட்ரஜன் திரவ உரத்தை அதிகமாக இறக்குமதி செய்யவும், கூட்டெருவை இலவசமாக வழங்கவும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

பாதீட்டுக்கு அனுமதியை பெறுவதற்காக இன்று (12) காலை இடம்பெற்ற விசேட அமைச்சரவை கூட்டத்தின்போது, இதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen