...
செய்திகள்

நேற்றை விட இன்று தொழிற்சங்க நடவடிக்கை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது – இலங்கை ஆசிரியர் சேவை சங்கம்

200 க்கும் குறைவான மாணவர்களைக் கொண்ட பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், முன்னெடுக்கப்பட்ட தொழிற்சங்க நடவடிக்கை நேற்றை விட இன்று வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக இலங்கை ஆசிரியர் சேவை சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சம்பள முரண்பாடுகள் தொடர்பில் சாதகமான தீர்வு வழங்கப்படாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் இதே போன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என தொழிற்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரான மஹிந்த ஜெயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்களை அவர் பாராட்டினார்.
ஆசிரியர்கள், அதிபர்களின் வலிமை மற்றும் அதிகாரத்தை அதிகாரிகளிடம் அவர்களால் காட்ட முடிந்தது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எனவே தொழிற்சங்க நடவடிக்கையை முடிவுக்கு கொண்டுவர விரும்பினால் அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு உடனடி தீர்வை வழங்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையில் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் மறுத்தார்.
அவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகவும், நாட்டில் இலவசக் கல்வியைப் பாதுகாக்கும் நோக்கிலேயே வீதிக்கு இறங்கினர் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen