அரசியல்செய்திகள்

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர், இன்று நள்ளிரவு முதல் இடைநிறுத்தம் அதிவிசேட வர்த்தமானியை வெளியிட்டார் ஜனாதிபதி

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர், இன்று நள்ளிரவு முதல், 2020 ஜனவரி 3ம் திகதி வரையில் இடைநிறுத்தம்.

அது தொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானியை ஜனாதிபதி வெளியிட்டார்.

Related Articles

Back to top button