ஆன்மீகம்

நாடு கொரோனா பிடியில் இருந்து விடுபட பலாங்கொடை ஆலயத்தில் விசேட ஆசிர்வாத பூஜை..

இலங்கைவாழ் அனைத்து மக்களும் கொரோனா பிடியில் இருந்து விடுபட பலாங்கொடை ஆலயத்தில் விசேட ஆசிர்வாத பூஜை இன்று (20) இடம்பெற்றது.

Related Articles

Back to top button