செய்திகள்

நாட்டிலுள்ள அனைத்துப் பாடசாலைகளையும் நாளை மூடுவதற்கு கல்வியமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பாடசாலைகள் மூடப்படவுள்ளன.
இதனை தவிர, வாக்கெண்ணும் மத்திய நிலையமாக பயன்படுத்தப்படவுள்ள பாடசாலைகளை இன்று முதல் மூடப்படுவதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button