செய்திகள்

நாட்டில் மேலும் 18 கோவிட் -19 தொற்றாளர்கள்

நாட்டில் கோவிட் -19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 523 ஆக உயர்ந்தது ..

நாட்டில் மேலும் 18 கோவிட் -19 தொற்றாளர்கள் அடையாளங் காணப்பட்டுள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button