நானுஒயா உடரதலை பாடசாலையில் மாணவன் யோகராஜ் நலிசான் புலமை பரீட்சை பெறுபேறுகளின் 164 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளார்.

நானுஒயா உடரதலை பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் யோகராஜ் நலிசான் வெளிவந்த புலமை பரீட்சை பெறுபேறுகளின் 164 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளார்.படத்தில் மாணவனோடு
அதிபர் – போல்ராஜ்
வகுப்பு ஆசிரியர் – வின்மதிராஜ்.

uthavum karangal

டி சந்ரு

தொடர்புடைய செய்திகள்