...
செய்திகள்நுவரெலியாமலையகம்

நானுஓயா டெஸ்போர்ட் சுகாதார பிரிவில் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி

டி.சந்ரு
           

நானுஓயா டெஸ்போர்ட் சுகாதார பிரிவிட்குற்பட்ட 20 வயது முதல்30 வயதிற்குற்பட்டவர்களுக்கான முதலாவது கொவிட்19கொரோனா தடுப்பூசிகள்  (23) வியாழக்கிழமை இன்று நானுஓயா டெஸ்போர்ட் தோட்ட வைத்தியசாலையில் வழங்கப்பட்டது. குறித்த பிரதேசத்தை சார்ந்தவர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி பெற்றுக் கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen