செய்திகள்

நாளை முதல் சில ரயில் சேவைகள் இரத்து

நகரங்களுக்கிடையிலான ரயில் சேவைகள் மற்றும் தூர இடங்களுக்கான ரயில் சேவைகள் சிலவற்றை இரத்து செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

கொவிட் 19 தொற்றின் காரணமாக தூர இடங்களுக்கான ரயில்களில் ஆசனங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் இருப்பதினால் நகரங்களுக்கிடையிலான மற்றும் தூர இடங்களுக்கான ரயில்கள் சேவைகளை கீழ் குறிப்பிட்டவாறு இரத்து செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download