கண்டிகல்வி

நாவலபிட்டி கதிரேசன் மாதிரி ஆரம்ப பாடசாலையில் 17 மாணவர்கள்புலைமை பரீட்சையில் சித்தி..

நாவலபிட்டி கதிரேசன் மாதிரி ஆரம்ப பாடசாலையில் வெளி வந்த தரம் 5 புலைமை பரீட்சையில் 17 மாணவர்கள் சித்திப்பெற்றுள்ளனர்.

இதுவே இந்த பாடசாலையின் வரலற்றில் முதன் முறையாக அதிக மாணவர்கள் புலைமை பரிசில் பரிட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த வெற்றிக்கு பாடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அதிபர் லோகேஸ்வரன் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button
image download