...
நுவரெலியாமலையகம்

நாவலப்பிட்டிய பாதையில் மண்சரிவு

நுவரலியா மாவட்டத்தின் ஹபுகஸ்தலாவை நாவலப்பிட்டிய பாதையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதன் காரணமாக போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது.


– மொஹமட் சல்மான்

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen