...
செய்திகள்

நாவலப்பிட்டி நகர மத்தியில் அடையாளம் தெரியாத நபரின் சடலம்.

நாவலப்பிட்டி நகர மத்தியில் அமைந்துள்ள வர்த்தக நிலையம் ஒன்றுக்கு முன்னாள் இருந்து அடையாளம் தெரியாத ஒருவரின் சடலம் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.60 வயதுடைய முதியவர் ஒருவரின் சடலமே இவ்வாறு கண்டெடுக்கப்பட்டதாக நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சடலம் பிசிஆர் பரிசோதனைகளுக்காக நாவலப்பிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டுள்ளது.சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலையம் கிருமி தொற்று நீக்கம் செய்யப்படவுள்ளதாக நாவலப்பிட்டி பொது சுகாதார அதிகாரி காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen