...
செய்திகள்

நேற்றையதினம் 160,000க்கும் அதிகமானோருக்கு கொவிட் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டன

நேற்றைய தினம் 163,588 பேருக்கு கொவிட் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டனநாட்டில் நேற்றைய தினம் 163,588 பேருக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய 5,613 பேருக்கு சைனோபாம் முதலாம் தடுப்பூசியும், 96,227 பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்;டதாக தொற்று நோய் விஞ்ஞான பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

6,672 பேருக்கு அஸ்ட்ராசெனகா இரண்டாம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.53,632 பேருக்கு பைசர் முதலாம் தடுப்பூசியும், 559 பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டன.

885 பேருக்கு மொடெர்னா இரண்டாம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக தொற்று நோய் விஞ்ஞான பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen