...
செய்திகள்

நோய்க்கிருமிகளைக் கொண்ட உரங்களை எடுத்துச் செல்லும்சீன கப்பலுக்கு, கொழும்பு துறைமுகத்திற்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது

தீங்கு விளைவிக்கும் நோய்க்கிருமிகளைக் கொண்ட உரங்களை எடுத்துச் செல்லும் சீன கப்பலுக்கு, கொழும்பு துறைமுகத்திற்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.தீங்கு விளைவிக்கும் நோய்க்கிருமிகளைக் கொண்ட உரங்களை சீன நாட்டுக்கு சொந்தமான கப்பலொன்று எடுத்துச் செல்வதாக வெளியான தகவலையடுத்து இந்த உத்தரவை கடற்படையின் தளபதி, அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் பிறப்பித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen