...
கல்விபதுளை

பசறை தமிழ் மகா வித்தியாலயதில் நான்கு மாணவர்கள் உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பம் கற்கைக்கு தெரிவு..

2020 ஆம் ஆண்டு கா.பொ.த (உயர்தர) பெறுபேறுகள் அடிப்படையில் கடந்த வாரம் வெளியான வெட்டு புள்ளிகள் படி, பசறை தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தை சேர்ந்த நான்கு மாணவர்கள் உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பம் கற்கை நெறிக்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

இதில் இருவர் ஶ்ரீ ஜயர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்துக்கும் இருவர் ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்துக்கும் தெரிவாகி உள்ளனர்.

பாடசாலைக்கு பெருமைச் சேர்த்த மாணவர்களை அதிபர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், பழைய மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாலை சமூகத்தினர் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றனர்.

( நடராஜா மலர்வேந்தன் )

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen