காலநிலைசெய்திகள்

பசறை – லுணுகல பிரதான பிரதான வீதியில் போக்குவரத்து தடை ..

பசறை -லுணுகல பிரதான பிரதான வீதி தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது.

குறித்த வீதியின் ஒரு சில இடங்களில் மண் மேடுகள் சரியும் நிலை காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

தற்போதுகுறித்த பாதையில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button