...
செய்திகள்

பதவி விலகல் கடிதத்தை கையளித்தார் மஹிந்த சமரசிங்க

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகும் கடிதத்தை மஹிந்த சமரசிங்க, நாடாளுமன்ற செயலாளரிடம் கையளித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen