...
செய்திகள்

பதுளை- அப்புத்தளை- அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி திருக்கோயில் 

அப்புத்தளை மலை நகரில் கோயில் கொண்ட வேல்முருகா
அருள் வழங்கி எமைக்காக்க வந்துவிட வேண்டுமைய்யா 
அன்பு செய்து அரவணைத்து ஆறுதலைத் தந்திடுவாய்
அச்சமில்லா நிம்மதியை எமக்களித்து விட்டிடைய்யா
மலைசூழ்ந்த திருவிடத்தில் மாசறுக்க அமர்ந்தருளும் வேல்முருகா
மயக்க நிலையகற்றியெம்மை தெளிவுறுத்த வேண்டுமைய்யா 
பயங்கள் தரும் மனநிலையையகற்றி யெமக்கருள் தந்திடுவாய்
வெற்றி கொண்ட வாழ்வை எமக்களித்து விட்டிடைய்யா
பதுளை மாவட்டத்தின் உயர் மலையிலமர்ந்த வேல்முருகா
நம் மக்கள் பிளவின்றி ஒன்றுபட்டு வாழும்வழி வேண்டுமைய்யா 
உள்ளங்களில் நீயமர்ந்து நல்லவழி காட்டிடுவாய்
உண்மையுடன் நாம் வாழ வழிவகுத்து விட்டிடைய்யா
ஆறுதிருமுகங்கள் கொண்டு அருள் பொழியும் வேல்முருகா
ஆறுதலாய் நாம் வாழவுன்கருணை வேண்டுமய்யா 
இப்புவியில் ஏற்றமுடன் நாம் வாழ உரிய வழி தந்திடுவாய்
கேட்கும் வரம் வழங்கியெம்மை வாழ விட்டிடைய்யா
பன்னிரெண்டு கைகளுடன் பாராளும் வேல்முருகா
பாதகர்கள் செய் கொடுமை தகர்த்தெறிய வேண்டுமைய்யா 
நீதி நியாயங்கள் நிலைத்திடவே அருள் தந்திடுவாய்
நித்தமும் உடனிருந்து நிம்மதியாய் இருக்க வழிவிட்டிடைய்யா
வள்ளி, தெய்வானை அன்னையருடன் உடனுறையும் வேல்முருகா
வழுவில்லா நல்வாழ்வை நாமடைய வேண்டுமைய்யா 
எம்மிதயம் நிறைந்திடுவாய் வளங்களையும் நீ தந்திடுவாய்
கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஐயா உறுதுணையாயிருந்திடைய்யா.
ஆக்கம்- த மனோகரன். 
துணைத் தலைவர், 
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen