...
செய்திகள்

பதுளை- ஹாலிஎல அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரசக்தி விநாயகர் திருக்கோயில்

 
நம்பினோருடனிருந்து நலன் வழங்கும் விநாயகரே
அன்னை சிவசக்தி ஆசியையும் எமக்கருளிடைய்யா
துணிவு கொண்டு எதிர் செல்ல எங்களுக்கு 
உடனிருந்து துணையிருந்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா
பதுளை மாவட்ட ஹாலிஎல நல்லிடத்தில் அமர்ந்தருளும் விநாயகரே
பதைபதைப்பில்லா மனநிலையை எமக்கருளிடைய்யா
பெருமையுடன் என்றும் முன் செல்ல எங்களுக்கு 
ஆசி தந்து நலமளித்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா 
பண்டாரவளை பெருவீதிமருங்கமர்ந் தருளும் விநாயகரே
பக்தியுடனுன்னடியைப் பணியுமெமக் கருளிடையா
எதிர்காலம் சீராக அமைந்து விட எங்களுக்கு 
என்றும் துணையிருந்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா
மலை சூழ்ந்த உயர் நகரில் கோயில் கொண்ட விநாயகரே
மகிழ்ச்சி நிறை வாழ்வை எமக்கென்று மருளிடைய்யா
பஞ்சமா பாதகங்கள் என்றுமெமை அண்டாது விட்டுவிட எங்களுக்கு 
ஏற்ற வழி காட்டியுடனிருந்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா 
நேர்மை கொண்டு வாழ்வோரின் நிலை பேணும் விநாயகரே
நோய் நொடிகள் நெருங்காத வாழ்வினையேயருளிடைய்யா
அச்சமின்றி நிம்மதியாய் வாழ்ந்திடவே எங்களுக்கு 
அரவணைத்து, ஆதரித்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா 
வீரசக்தி விநாயகரென்ற பெயர் கொண்ட விநாயகரே
வீரம் நிறை உயர் வாழ்வை எமக்காக அருளிடைய்யா 
நம்பியுன் திருவடியை நாளும் தொழும் எங்களுக்கு 
நித்தம் உடனிருந்து நம்பிக்கை தாருமைய்யா. 
ஆக்கம்- த மனோகரன். 
துணைத் தலைவர், 
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen