...
செய்திகள்

பதுளை-220 லீற்றர்  பால் திருட்டு !   

பதுளை வேவெஸ்ஸ தோட்ட மத்திய பிரிவில் இறப்பர் பால் சேகரிக்கும் நிலையத்தில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 220 லீற்றர்  இறப்பர் பால் திருட்டு !   
வேவெஸ்ஸ தோட்டம் மற்றும் ஹிங்குருகமுவ பகுதிகளில் தொழிலாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்படும் இறப்பர் பால் வேவெஸ்ஸ மத்திய பிரிவிலுள்ள பால் சேகரிக்கும் நிலையத்தில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட  குறித்த தொகை பால் இனந்தெரியாதவர்களால் களவாடப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக பதுளை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நடராஜா மலர்வேந்தன்

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen