கல்விபதுளைமலையகம்

கோணக்கலை தமிழ் மகா வித்தியாலய 2020 இல்ல விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஆரம்பம்..

பது/ கோணக்கலை தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தின் 2020 ஆம் ஆண்டு வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று முதல் ஆரம்பம்.

படங்கள் -நடராஜா மலர்வேந்தன்

Related Articles

Back to top button
image download