...
விளையாட்டு

பானுக்க ராஜபக்ஸ சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு.?

இலங்கை கிரிக்கெட் அணி வீரர் பானுக்க ராஜபக்ஸ, சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

பானுக்க ராஜபக்ஸ, தனது ஓய்வூ கடிதத்தை ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டிடம் கடந்த திங்கட்கிழமை கையளித்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய உடற்தகுதி நியமங்களுடன், எதிர்வரும் காலங்களில் விளையாட முடியாது என பானுக்க ராஜபக்ஸ தனது கடிதத்தில் கூறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

எனினும், பானுக்க ராஜபக்ஸவிடமிருந்து அவ்வாறான ஒரு கடிதம் இதுவரை தமக்கு கிடைக்கவில்லை என ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி அஷ்லி டி சில்வா தெரிவிக்கின்றார். 

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen