கல்விசெய்திகள்

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்காக நடத்தப்படும் செயன்முறை பரீட்சையை நிறுத்தம்..?

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்காக நடத்தப்படும் செயன்முறை பரீட்சையை நிறுத்த பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.

2019 -2020 ஆம் கல்வியாண்டில் இருந்து செயன்முறையை பரீட்சையை நிறுத்தப்படவுள்ளது.

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உப தலைவர் பீ எஸ் எம் குணரத்ன இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

செயன்முறைப் பரீட்சையின் போது மாணவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியை கவனத்திற் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button
image download