சமூகம்

பஸ் கட்டணங்களில் மாற்றம்?

பஸ் கட்டண திருத்தம் சம்பந்தமாக பஸ் சங்கங்களுக்கும் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தை தீர்வின்றி தோல்வியில் முடிவடைந்துள்ளது.

குறித்த கலந்துரையாடல் இன்று முன்னெடுக்கப்படப்டுள்ளது.

இது குறித்து எதிர்வரும் 21ம் திகதி மீண்டும் கலந்துரையாடி தீர்வொன்று எட்டவுள்ளதாக பஸ் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த மாதங்களில் எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டதையடுத்து கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் பஸ் கட்டணமும் அதிகரிக்கப்பட்டது.

எனினும், கடந்த மாதம் மூன்று தடவைகள் எரிபொருள் விலை குறைக்கப்பட்ட போதிலும் பஸ் கட்டணம் ஒரு தடவையே குறைக்கப்பட்டதுடன், அதுவும் இரண்டு சதவீதத்தால் குறைக்கப்பட்டிருந்தாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button