கல்விசெய்திகள்

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகங்களை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பம்.

பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகங்களை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கைகள் ஜனவரி மாதம்,முதல் வாரத்துக்குள் நிறைவு செய்யப்படும் கல்வியமைச்சு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button