செய்திகள்

பிரஜாசக்தி நிலையங்களிற்கு நிதி ஒதுக்கீட்டில் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கணினிகள்.

பிரஜா சக்தி செயற்திட்டத்தின் பிரஜா சக்தி நிலையங்களிற்கு அதி நவீன கணினிகள்
வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வானது பிரஜா சக்தி பணிப்பாளர் பாரத் அருள்சாமி தலைமையில்
இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இன்று (12/2)
ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.அத்தோடு நுவரெலியா, கண்டி, இரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்ட
நிலையங்களிலும் இணையவழிகற்கை ஆரம்பமானது.

Related Articles

Back to top button