உலகம்

பிரான்ஸினால் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு கோரிக்கை.

பிரெக்ஸிட்டை ஜனவரி 31 ஆந்திகதி வரை பிற்போடுவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் சம்மதிக்குமென பிரான்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இம்மானுவல் மக்ரொனுக்கு நெருக்கமான தரப்பினர் இந்த விடயத்தைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்றைய தினம் பிரெக்ஸிட் காலநீடிப்புத் தொடர்பான அறிவிப்பை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வௌியிடவுள்ள நிலையிலேயே இவ்வாறு எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளது.

ஜி.எம்.டி நேரப்படி 9 மணிக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 27 நாடுகளையும் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் புருஸல்ஸில் சந்தித்துக் கலந்துரையாடி, காலநீடிப்புத் தீரமானத்தை சுமுகமாக்கத் தீரமானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button
image download