...
செய்திகள்

பிரித்தானியா சென்ற இராஜாங்க அமைச்சருக்கு கொவிட் தொற்று உறுதி

இராஜாங்க அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்கவிற்கு கொவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தனிப்பட்ட விஜயமாக பிரித்தானியாவிற்கு சென்ற நிலையிலேயே, அவருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதேவேளை,ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித்த சேனாரத்னவிற்கும் கொவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen