விளையாட்டு

பிலிப்பைன்ஸ் வரலாற்றில் முதல் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம்!

ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் பிலிப்பைன்ஸ் தனது முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது. இம்முறை நடைபெறும் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பெண்கள் 55 கிலோ எடைப் பிரிவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஹிடிலின் டயஸ் என்பவரே தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார்.

ஸ்னாட்சில் 97 கிலோவும் க்ளீன் அன்ட் ஜெர்க்கில் 127 கிலோவும் தூக்கி ஒட்டுமொத்த போட்டியில் 224 கிலோ எடையைத் தூக்கினார்.

2016 ரியோ ஒலிம்பிக்கில் ஹிடிலின் டயஸ் தனது நாட்டுக்காக வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button