...
செய்திகள்

புகையிரத சேவை பிரபலமற்ற போக்குவரத்து முறையாக மாறியுள்ளது -திலும் அமுனுகம

புகையிரத சேவைகள் மந்த கதியில் இடம்பெறுவதால் புகையிரத சேவையானது பிரபலமற்ற போக்குவரத்து முறையாக மாறியுள்ளதாக போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சரான திலும் அமுனுகம தெரிவித்துள்ளார்.
பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லாத அனைத்து ரயில் மார்க்கங்களையும் பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக இலகு ரயில்களாகப் பயன்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
2022 வரவு -செலவுத் திட்டத்தின் மூலம் தேவையான நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன .ரயில்களுக்கான வேக வரம்புகள் மணிக்கு 40, 50, 60 கிமீ வேகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன, இதன் விளைவாக இது பிரபலமற்ற போக்குவரத்து முறையாகவுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen