செய்திகள்

புதிய ஓய்வூதிய கட்டமைப்பு விரைவில்.

25 ஆயிரம் ரூபா ஓய்வூதிக்காரர்களுக்கான புதிய ஓய்வூதிய கட்டமைப்பு தயாரிக்கப்பட்டு , அதற்கு ஏற்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 


ஓய்வூதிய கொடுப்பனவில் உள்ள குளறுபடிகளை நீக்கும் யோசனைக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓய்வூதிய திணைக்களத்தின் தெரிவித்துள்ளது.


ஏனைய ஓய்வூதியக்காரர்களின் புதிய ஓய்வூதிய கட்டமைப்புகள் விரைவில் தயாரிக்கப்படும் என்றும் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.


ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு என அரசாங்கம் மேலதிகமாக 1.25 பில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Articles

Back to top button
image download