செய்திகள்

புதிய மாணவர்களை சேர்ப்பது தொடர்பிலான கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு!

தேசிய பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களை உள்ளீர்ப்பதற்கான கடிதங்கள் வழங்கும் செயற்பாடு தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button