செய்திகள்

புத்தளம்- கரைதீவு- கல்லடி அருள்மிகு ஸ்ரீ முருகன் திருக்கோயில் 

மங்கள நாயகன் மால்மருகன்
மனம் மகிழ்ந்திங்கு எழுந்துவிட்டான்
தங்கத் திருவுரு கொண்ட குகன் 
தரணியைக்காக்க வந்துவிட்டான்
புத்தளம் மாவட்டம் குடிகொண்டான்
கொடுபகை களைய மனங்கொண்டு
நம்மை நாடியே வந்துவிட்டான்
நம்பிக்கையுடனே வழிபடுவோம்
உமையாள் இளமகன் சரவணனே 
உண்மை நிலைக்கவே உளங்கொண்டான் 
கிடைத்தற்கரிய அருள் நமக்கு 
கிட்டிட வேலன் தாள் பணிவோம்
வினைகள் தீர்க்கும் கந்தனவன்
விரைந்தே எம்மை ஆட்கொள்ள
தேடியே இங்கு வந்துவிட்டான்
தேவனின் அடிபணிந்தருள் பெறுவோம் 
கல்லடி நற்பதி தனிலமர்ந்து
தொல்லைகள் யாவுமே வேரறுப்பான்
வளமுடன் வாழச் செய்திடுவான்
மலரடி போற்றி மகிழ்ந்திடுவோம்
கரைத்தீவு கல்லடி அமர்ந்த திருமுருகன்
கவலைகள் போக்கி வாழவைப்பான் 
உள்ளத்தில் இருத்திப் பூசிப்போம்
நம் குலமது வாழ அருள் தருவான்.
ஆக்கம்- த மனோகரன்.
துணைத் தலைவர், 
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button