...
செய்திகள்

புறக்கோட்டை 5ஆம் குறுக்குத் தெரு  சுமைத்தூக்கும் பணியாளர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பு

கொழும்பு – புறக்கோட்டை 5ஆம் குறுக்குத் தெரு  சுமைத்தூக்கும் பணியாளர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தங்களுக்கு வழங்கப்படும் கூலியை அதிகரிக்குமாறு வலியுறுத்தி அவர்கள் இவ்வாறு பணிப்புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதன்காரணமான புறக்கோட்டை சந்தையில் பொருட்களை இறக்கும் மற்றும் ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைந்துள்ளன.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen