...
செய்திகள்

புஸ்ஸல்லாவை – வருமானத்தை இழந்த 30 க்கு மேட்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு..

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்களின் ஆலோசனைக்கு அமையை நுவரெலியா
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மருதப்பாண்டி ராமேஸ்வரன் அவர்களின்
பனிப்புறையில் கொத்மலை இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் இளைஞர் அணி மற்றும்
புஸ்ஸல்லாவ அமைப்பாளர்களான அர்ஜின் மற்றும் சசி அவர்களின் ஏற்பாட்டில்
புஸ்ஸல்லாவ பகுதியில் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு காரணமாக வருமானத்தை இழந்த 30
க்கு மேட்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உணவு பொருட்கள் புஸ்ஸல்லாவ பொலிஸ் நிலைய
பொருப்பதிகாரியுடன் இணைந்து பகீர்ந்தளிக்கப்பட்டது.

பா.திருஞானம்

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen