...
செய்திகள்

பெந்தொட்டையில் உள்ள சர்வதேச பாடசாலை ஒன்றில் 17 மாணவர்களுக்கு கொவிட் தொற்று

காலி – பெந்தொட்டையில் உள்ள சர்வதேச பாடசாலையொன்றில் 51 மாணவர்களுக்குக் கொவிட் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதில் 17 மாணவர்கள் கொவிட் தொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

கொவிட் தொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட குறித்த மாணவர்கள் அளுத்கம, பெந்தொட்டை, ஊரகஸ்மங்ஹந்திய மற்றும் கொஸ்கொட ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen