...
செய்திகள்

பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கைக்கு சேதன பசளையை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி.

தேயிலை, தென்னை மற்றும் இறப்பர் உள்ளிட்ட பயிர்ச்செய்கைக்கு தேவையான சேதன பசளையை இறக்குமதி செய்ய இரண்டு அரச நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று முதல் அமுலாகும் வகையில் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen