...
செய்திகள்

பெற்றோரால் கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் மூலம் வீடு…

பதுளை மாவட்டம் பசறை கமேவல 05ம் கட்டை பிரதேசத்தில் பெற்றோர்களால் கைவிடப்பட்ட மூன்று பிள்ளைகளும் தற்போது தங்களது பாட்டியின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து வருகின்ற நிலையில் அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்துக்கொள்ள சிரமப்பட்டு வரும் நிலையில்
குறித்த குடும்பத்திற்கு இரத்தினபுரி உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் மூலம் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற வீட்டு திட்டத்தின் 2ம் கட்ட பணிகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்ட்டுள்ளன.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen