சமூகம்

பேஸ்புக்- தொடரும் அபாயம்.

பாதுகாப்பற்ற பேஸ்புக் கணக்குகளை ஊடுருவுவதற்கு சில குழுக்கள் முயற்சிக்கின்றமை தெரியவந்துள்ளதாக இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களுக்குள் இந்த குழுக்களின் செயற்பாடுகள் அதிகரித்துள்ள கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

பிஷிங் எட்டக் எனும் முறையிலேயே பாதுகாப்பற்ற பேஸ்புக் கணக்குகள் ஊடுருவப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் பேஸ்புக் கணக்குகளை பாதுகாப்பான முறையில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு பயனாளிகள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button
image download