செய்திகள்

பொலிஸ்மா அதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர சி.ஐ.டியினால் கைது ?

கட்டாய விடுப்பில் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட பொலிஸ்மா அதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர சி.ஐ.டியினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

2017 ஆம் ஆண்டில் பொலிஸ் தலைமையகத்தில் மின்பளுத்தூக்கி இயந்திர பணியாளர் ஒருவரை தாக்கிய
குற்றதுக்கே அவர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Related Articles

Back to top button
image download