செய்திகள்

போலி நாணயத்தாள்களுடன் ஐவர் கைது

பெலிஅத்த – திகலுவ பகுதிகளில் போலி நாணயத்தாள்களுடன் ஐவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காரில் பயணித்த சந்தேநபர்களான இரண்டு ஆண்களும், மூன்று பெண்களும், போலி நாணயத்தாள்களை வழங்கி பொருட் கொள்வனவில் ஈடுபட்டிருந்த போதே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சந்தேகநபர்களிடமிருந்து 18 , ஐயாயிரம் போலிநாணயத்தாள்களும், ஆயிரம் ரூபா நாணயத்தாளொன்றும், பொருட்களை கொள்வனவு செய்ததில் மீதமாக பெற்ற 65 ஆயிரம் ரூபாவும் பொலிஸாரினால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

கட்டுபெத்த மற்றும் பிங்கிரிய பகுதிகளை சேர்ந்தவர்களே, சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Related Articles

Back to top button
image download