...
ஆன்மீகம்

மட்டக்களப்பு- அருள்மிகு சிந்தாமணிப் பிள்ளையார் திருக்கோயில்

வேழமுகங் கொண்டு அருள் பொழியும் பிள்ளையாரே
எங்கள் நலன் காக்க வரவேண்டும் நீ ஐயா
வேற்றுமை இன்றி நாம் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்கு
ஏற்றமதி தருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே

எங்கும் எதிலும் நீக்கமற வந்துறையும் பிள்ளையாரே
துன்பம் களைந்து எமது துயர் போக்க வரவேண்டும் நீ ஐயா
கவலைகள் இன்றி நாம் களிப்புடனே வாழ்வதற்கு
ஏற்ற அருள் தருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே

மட்டு மாநிலத்தினிலே கோயில் கொண்ட பிள்ளையாரே
வழித்துணையாயிருந்தெமக்கு வழிகாட்ட வரவேண்டும் நீ ஐயா
குற்றங் குறையின்றி நிறைவாழ்வு வாழ்வதற்கு
ஏற்ற துணைதருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே

சிந்தையிலே நல்லறிவைத் தருகின்ற பிள்ளையாரே
சீரான வாழ்வுக்கு வரம் தரவே வரவேண்டும் நீ ஐயா
தடுமாறா மனவுறுதி தான் பெற்று வாழ்வதற்கு
ஏற்ற வழி தருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே

உமையவளின் முதல் மகனாய் அவதரித்த பிள்ளையாரே
உண்மை வழி நின்று வாழத் துணிவு தர வரவேண்டும் நீ ஐயா
நேர்மையுடன் நிதானமாய் உறுதி பெற்று வாழ்வதற்கு
ஏற்ற நிலை தருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே

கிழக்கிலங்கை தமிழ் மண்ணில் வளமளிக்கும் பிள்ளையாரே
கிலேசமில்லா துணிவுதர வரவேண்டும் நீ ஐயா
ஒழுக்கம் நிறை வாழ்வுடனே தலைநிமிர்ந்து வாழ்வதற்கு
ஏற்ற மனம் தருவாய் சிந்தாமணிப் பிள்ளையாரே.

ஆக்கம்- த மனோகரன்.
துணைத் தலைவர்,
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம்.

Related Articles

Back to top button


Thubinail image
Screen